Hiç

indir

 

– Yûnus’un rûhuna –

Gönül Sen’i bulmuş ise,
Başkasını anar mı hiç!
Ateşine yanmış ise,
Başka nâra yanar mı hiç!

Sen’i bulanlar bulmuştur,
Akıp akıp durulmuştur,
Senin aşkınla dolmuştur;
Başkasıyla kanar mı hiç!

Var eden Sen’sin cihânı,
Varlığın canların cânı;
Bulanlar Sen’de ummânı,
Başka göle dalar mı hiç!

Adı her yanda okunan,
Sînede dertlere derman,
Gönülden Sana inanan,
Başkasın Rab sanar mı hiç!

Cemâline hayran kalan,
Muhabbet yolunda olan;
Peteğinde balın bulan,
Başka bala banar mı hiç!

Sen’i görüp Sen’i bilmiş,
Koşup koşup Sana ermiş,
Gelip Haremgâha girmiş,
Başkasını sorar mı hiç!

Kırık Mızrap